Activitats

Presentació Ajuts Consultoria Cultura

Albert Vilà (La Petita Malumaluga) i Toni Gonzàlez convidats a la presentació dels ajuts consultoria cultura de la Generalitat de Catalunya.

El passat dia 14 de febrer el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va presentar el ajuts Consultoria Cultura 2018. A l’acte es va convidar a l’Albert Vilà, director artístic de la companyia de música i dansa “La Petita Malumaluga”, i a Toni González per presentar, com a exemple de bones pràctiques, la consultoria de mobilitat i internacionalització que van realitzar l’any 2016.

 

Tutories i Formació per Mobilitat Arts en Viu

Oferim tutories, formació i recursos per a la mobilitat i internacionalització de les arts en viu.

Un dels reptes per al desenvolupament de les empreses, companyies i organitzacions de les arts en viu (teatre, dansa, música, etc.) es ampliar el seu radi d'activitat i explorar nous circuits o mercats. En alguns casos es tracta de vendre les produccions a altres països o regions, o dur a terme nous projectes col·laboratius tot cercant nous socis, idees o recursos.

Tutories Mobilitat i Internacionalització

Les tutories de mobilitat i internacionalització ofereixen coneixement basat en l'experiència i una detallada planificació de les accions a realitzar.

Per obrir noves vies de desenvolupament per als projectes, companyies o estructures culturals i artístiques, el millor sistema és recolzar-se en el coneixement que dóna l'experiència i en la planificació de les accions a realitzar. Aquestes dues propietats les compleixen les tutories per a la mobilitat i internacionalització de la cultura que es proposen.

 

Durant 2016 i el que va de 2017 estem treballant, o hem treballat, conjuntament en tutories de mobilitat i internacionalització amb les següents companyies i estructures artístiques :

 

Propostes Formació per Mobilitat de la Cultura

Cursos, tallers i càpsules per a la formació en mobilitat artística i projecció exterior d'estructures de la cultura.

Per a aquest any 2017 s'han dissenyat noves propostes de formació per a la mobilitat de les estructures de les arts en viu, companyies i artistes. Estan orientades a, d'una manera pràctica, explorar els fonaments de la gestió de projectes artístics de cara a la mobilitat artística i l'obertura a nous circuits i mercats nacionals i internacionals. Estan estructurades en cursos, tallers i càpsules. En aquest enllaç es poden trobar totes les propostes formatives.