RUTES DE MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ

 

Metodologia per al diagnòstic i pla de mobilitat e internacionalització de projectes, organitzacions i empreses de les arts en viu

 

"Rutes de mobilitat e Internacionalització" és una metodologia per al diagnòstic, anàlisis i planificació dels processos de mobilitat de les arts en viu. En ella es recullen totes les fases i processos que una empresa, organització o professional de les arts escèniques i la música en viu han de completar per començar amb èxit l'obertura a nous circuits.

 

Diagrama general metodología rutas de movilidad e internacionalización
Diagrama general de la metodologia Rutes de Mobilitat e  Internacionalització

 

 

FASE A - DIAGNÒSTIC

¿Estic preparat per la mobilitat?

El primer pas consisteix en realitzar un diagnòstic en profunditat sobre quina és l’oferta i reconèixer els seus punts forts i carències que poden frenar la seva sortida a l’exterior. D’altra banda, es recollirà tota la informació disponible sobre l’estructura dels sistemes culturals i mercats pels quals es voldrà transitar i on s’identificaran els potencials col·laboradors i clients..

Capacitats i Limitacions

Projectes i productes internacionalitzables

Talents i valors

Experiències

Recursos

Idiomes

L'Entorn

Col·laboracions, clients i públics

Competidors

Tendències artístiques

Models de distribució i exhibició

Cultures i idiomes

Legislacions

 

 

FASE B – OBJECTIUS I PRIORITATS

Amb què i a on et dirigeixes?

De tots els projectes i capacitats creatives s’escolliran les que millor s’adapten a les diferents rutes que es volen emprendre. Paral·lelament es decidirà quins són els països, ciutats o regions on els projectes han de ser ben rebuts. En aquest procés ja s’hauran definit molt clarament els objectius i les motivacions per emprendre la ruta internacional.

Els Actius

Objectius del pla

Projectes a internacionalitzar

 

Els Destins

Àmbits geogràfics

 

 

 

FASE C – LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Estratègies del pla de mobilitat i internacionalització

Es definiran les estratègies a seguir per aconseguir introduir els treballs i projectes en els llocs definits. Es dividiran en (segons el tipus de projecte): de distribució, de comunicació, de finançament, de projectes, de visibilització i d’acompanyament.

Comunicació

Missatges

Màrketing digital

Màrketing directe

Fires i festivals

Visites

Premsa i publicitat

Posicionament global

Made in i diplomàcia

Distribució i venda

Portes d'entrada

Contactes

Personal de venda

Agències externes

Finançament

Preus

Ajuts

Coproducciones

 

Projectes

Adaptació

Producció nova

Col·laboracions

Projectes europeus

 

 

Visibilització

Missions

Presencia en programacions

Auto-programació

 

Acompanyament

Capacitació

Documentació

Suport

 

 

FASE D – PLA D'ACTUACIONS

Llistat d'accions

Per acabar, en una llista es recolliran totes les accions definides a cadascuna de les estratègies. A aquestes se les assignarà un temps per la seva realització (curt, mitjà i llarg termini), les persones que s’han de fer càrrec i es valorarà el seu cost. 

Actuacions

Llista accions

Calendari

Definir temps

Equip

Responsabilitats

Pressupost

Escenaris diversos