RUTES DE MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ

 

Metodologia per al diagnòstic i pla de mobilitat e internacionalització de projectes, organitzacions i empreses de les arts en viu

 

"Rutes de mobilitat e Internacionalització" és una metodologia per al diagnòstic, anàlisis i planificació dels processos de mobilitat de les arts en viu. En ella es recullen totes les fases i processos que una empresa, organització o professional de les arts escèniques i la música en viu han de completar per començar amb èxit l'obertura a nous circuits.

 

Diagrama general metodología rutas de movilidad e internacionalización
Diagrama general de la metodologia Rutes de Mobilitat e  Internacionalització

 

L'aplicació de la metodologia Rutes de Mobilitat i Internacionalització comprèn un procés de treball en quatre fases. Aquestes són les següents:

 

 

A - DIAGNÒSTICS

Estic preparat per la mobilitat?

El primer pas consisteix en realitzar un diagnòstic en profunditat sobre quina és l’oferta i reconèixer els seus punts forts i carències que poden frenar la seva sortida a l’exterior. D’altra banda, es recollirà tota la informació disponible sobre l’estructura dels sistemes culturals i mercats pels quals es voldrà transitar i on s’identificaran els potencials col·laboradors i clients.

Capacitats i Limitacions (intern)

Projectes i productes internacionalitzables

Talents i valors

Experiències

Recursos

Idiomes

L'Entorn (extern)

Col·laboracions, clients i públics

Competidors

Tendències artístiques

Models de distribució i exhibició

Cultures i idiomes

Legislacions

 

 

B – OBJECTIUS I PRIORITATS

Amb què i a on et dirigeixes?

De tots els projectes i capacitats creatives s’escolliran les que millor s’adapten a les diferents rutes que es volen emprendre. Paral·lelament es decidirà quins són els països, ciutats o regions on els projectes han de ser ben rebuts. En aquest procés ja s’hauran definit molt clarament els objectius i les motivacions per emprendre la ruta internacional.

Projectes, productes i serveis

Objectius

Projectes a internacionalitzar

 

Prioritats geogràfiques

Països, regions, ciutats

 

 

 

C – LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Estratègies del pla de mobilitat i internacionalització

Es definiran les estratègies a seguir per aconseguir introduir els treballs i projectes en els llocs definits. Es dividiran en (segons el tipus de projecte): de distribució, de comunicació, de finançament, de projectes, de visibilització i d’acompanyament.

Comunicació

Missatges

Màrqueting digital

Màrqueting directe

Visites

Fires i xarxes

Premsa i publicitat

Posicionament global

"Made in" i diplomàcia

Distribució i venda

Portes d'entrada

Contactes

Agències externes

Personal

Finançament

Preus

Ajuts

Coproduccions

 

Nous projectes

Adaptació

Noves produccions

Col·laboracions

Projectes europeus

 

 

Visibilització>

Missions

Presencia en programacions

Auto-programació

 

Acompanyament

Capacitació

Documentació

Suport

 

 

D – PLA D'ACTUACIONS

Llistat d'accions

Per acabar, en una llista es recolliran totes les accions definides a cadascuna de les estratègies. A aquestes se les assignarà un temps per la seva realització (curt, mitjà i llarg termini), les persones que s’han de fer càrrec i es valorarà el seu cost.

Actuacions

Llista accions

Calendari

Definir temps

Equip

Responsabilitats

Pressupost

Escenaris diversos